SOFTWARE

Správné a legální používání softwaru je klíčové pro zajištění práv duševního vlastnictví a dodržování autorských práv. Zabezpečení legálních licencí je nezbytné pro zajištění právního a etického užívání softwaru.

Pravidelné kontroly serverů jsou nezbytné pro zajištění bezproblémového provozu softwaru. Monitorování serverů a jejich pravidelné kontroly pomáhají odhalit případné problémy, chyby nebo zranitelnosti a umožňují včasnou intervenci a řešení.

Pravidelné aktualizace produktů jsou důležité pro zajištění bezpečnosti, funkčnosti a výkonnosti softwaru. Upozornění na končící platnosti licencí pomáhá uživatelům včas získat nové licence a zabránit přerušení provozu kvůli neplatným licencím.

Poradenské služby spojené s softwarem poskytují uživatelům odbornou pomoc a rady v oblasti správy, výběru, implementace a optimalizace softwarových řešení. Poradenské služby mohou pomoci při výběru nejvhodnějšího softwaru pro konkrétní potřeby a při zavádění nebo migrování na nové softwarové platformy.

Technická podpora pomocí vzdálené plochy je způsob poskytování technické pomoci a oprav prostřednictvím vzdáleného přístupu. Technici mohou prostřednictvím vzdálené plochy přistoupit na počítač uživatele a poskytnout mu technickou podporu, diagnostiku problémů nebo provést potřebné úpravy.

Individuální řešení projektu se zaměřuje na vývoj softwarových řešení přizpůsobených konkrétním potřebám a specifikacím projektu. Toto řešení se vyvíjí a implementuje na míru s ohledem na požadavky a cíle projektu, čímž umožňuje dosažení optimálních výsledků.

SLUŽBY

  • Zajištění legálních licencí
  • Pravidelné kontroly serverů
  • Aktualizace produktů, upozornění na končící platnosti licencí
  • Poradenské služby
  • Technická podpora pomocí vzdálené plochy
  • Individuální řešení projektu

kontaktujte nás